Η Σημασία της πιστοποίησης XΑΛΑΛ

Η Σημασία της πιστοποίησης XΑΛΑΛ

Η Σημασία της πιστοποίησης Halal

Τι είναι το Halal;

Το Halal είναι μια αραβική λέξη που σημαίνει νόμιμη ή επιτρεπόμενη.

Το αντίθετο από το Halal είναι το Haram, το οποίο σημαίνει παράνομο ή απαγορευμένο. Ο όρος αυτός ισχύει για τα τρόφιμα, τα προϊόντα κρέατος, τα καλλυντικά, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα συστατικά τροφίμων και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Τι είναι η πιστοποίηση Halal;

Το πιστοποιητικό Halal διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ελέγχονται διεξοδικά σύμφωνα με τους Ισλαμικούς Νόμους Shariah από το σχετικό συμβούλιο.

Καθώς οι καταναλωτές / αγοραστές του Halal αποδέχονται και αγοράζουν μόνο τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί με σφραγίδα Halal, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό προτού το πουλήσουν ή το εξάγουν τα προϊόντα τους στους αγοραστές του Halal.

Γνωρίσατε τον σκοπό της πιστοποίησης Halal από τις παραπάνω πληροφορίες. Τώρα θα γνωρίσουμε τη σημασία της για τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους εξαγωγείς και τους πωλητές.

Σημασία της πιστοποίησης Halal;

Ο πρωταρχικός λόγος για την πιστοποίηση Halal είναι να εξυπηρετήσει τις εθνικές και διεθνείς μουσουλμανικές κοινότητες στην εκπλήρωση της θρησκευτικής τους συμμόρφωσης. Η έννοια του Halal ισχύει για ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή του μουσουλμάνου. Οι μουσουλμάνοι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα επειδή είναι σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζονται από τον ισλαμική θρησκεία.

Η πιστοποίηση Halal σάς επιτρέπει να διαθέτετε τα προϊόντα σας σε διάφορες χώρες, κυρίως στις χώρες όπου οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία.

Το πιστοποιητικό σας επιτρέπει να διεισδύσετε εύκολα στην αγορά Ηalal. Κατά την εξαγωγή προϊόντων, σας βοηθά να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των χωρών εισαγωγής.

Τα πιστοποιημένα προϊόντα Halal είναι υψηλής ζήτησης, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή, που είναι οι μεγαλύτεροι έμποροι προϊόντων Halal.

Η πιστοποίηση Halal ενισχύει σημαντικά την εμπορευσιμότητα των προϊόντων σας.

Αν εξάγετε ή προγραμματίζετε να εξάγετε σε χώρες με πλειοψηφία μουσουλμάνων, τότε το πιστοποιητικό Halal θα σας επιτρέψει να καλύψετε μία από τις σημαντικές απαιτήσεις από τις χώρες εισαγωγής.

Το πιστοποιητικό Halal αποτελεί εγγύηση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις ισλαμικές διαιτητικές απαιτήσεις ή τον ισλαμικό τρόπο ζωής.

Το Halal είναι για όλους. Δεν έχει σημασία αν είστε μουσουλμάνος ή όχι - το Halal είναι η τελική σφραγίδα καθαριότητας και ασφάλειας που εγγυάται προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Οι πιστοί μουσουλμάνοι τρώνε μόνο το φαγητό Halal.

Ωστόσο, και οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να τρώνε ένα ανώτερα ποιοτικό Halal φαγητό.