Η Halal Greece και ο GİMDES συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Η Halal Greece  και ο GİMDES συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Η Halal Greece και ο Σύλλογος Πιστοποίησης Halal στην Τουρκία GİMDES συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Αλληλοαναγνώρησης MOU.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη για να αυξήσει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον κ. Abdulhalim DEDE εκ μέρους της Halal Greece και από τον Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER εξ ονόματος της GİMDES.

Σκοπός του ΜΣ είναι η θέσπιση κανόνων για τα μέρη να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο και να δρομολογούν τη συνεργασία μεταξύ των μερών για την ανάπτυξη της πιστοποίησης Halal και της προώθησης Halal.

Το μνημόνιο συμφωνίας επιβεβαιώνει ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ο ένας τον άλλον ως διεθνείς εταίρους και υποστηρικτές μεταξύ τους.