17η ΜΕΡΑ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ/ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΑΛΑΛ

Όπως είναι γνωστό, διάφορες μέρες γιορτάζονται αποδίδοντας ένα νόημα. 

Ημέρα της Μητέρας, Ημέρα του Πατέρα, Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Η Παγκόσμια Ημέρα της Νεολαίας και η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων είναι τόσο σημαντικές μέρες. 

Ωστόσο, δεν είχαμε μια ειδική μέρα που να περιέχει «τη ζωή Halal» που είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, μετά από συνεννόηση με πολλούς μελετητές και αδελφούς σε όλο τον κόσμο, συνεννοηθήκαμε να κηρύξουμε την 17η ημέρα του Ραμαζανιού ως Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ, επειδή ο πρώτο στίχος για το Χαλάλ ήταν στο Στίχο 69 του Sura Anfal (8:69) και αυτό το στίγμα αποκαλύφθηκε την 17η μέρα του Ραμαζανιού το 624.

Ελπίζουμε ότι η 17η μέρα του Ραμαζανιού θα είναι μια μέρα για την Ενότητα των Μουσουλμάνων και θα δούμε ότι θα γιορτάζεται με μεγάλο ενθουσιασμό μεταξύ όλων των Μουσουλμάνων, inshaAllah.

Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ;

Η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ θα είναι μια ειδική μέρα που θα γιορτάζει, θα υποστηρίζει και θα ενοποιεί το «Χαλάλ» κίνημα σε όλο τον κόσμο.

Πότε θα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ;

Η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ θα εορτάζεται κάθε Ραμαζάνι, ιδιαίτερα την 17η ημέρα του ιερού μήνα. Το Ραμαζάνι εξαρτάται από το ημερολόγιο Hijri, οπότε η ημερομηνία είναι διαφορετική σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. 

Φέτος, η 17η μέρα του Ραμαζανιού είναι η 29η Απριλίου και η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ θα γιορτάζεται αυτήν την ημερομηνία.

Ποιος είναι ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Χαλάλ;

Η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ θα γιορτάζεται με την πρόθεση να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη συνειδητοποίηση της έννοιας του Χαλάλ και του Ταϊγίμπ και να διευρυνθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κύκλο. 

Θα είναι μια μέρα συμφιλίωσης και αδελφοποίησης των ανθρώπων χωρίς πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες.

Ποιος οργανώνει την Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ;

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χαλάλ (World Halal Council), είναι ο εμπνευστής και υποστηρικτής αυτής της πρωτοβουλίας. 

Το Halal ανήκει σε ολόκληρη την Umma, ως εκ τούτου, η Παγκόσμια Ημέρα Χαλάλ είναι μια κοινή ημέρα όλων των αδελφών Μουσουλμάνων που ζουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. 

Από αυτή την άποψη, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χαλάλ θα οργανώσει δραστηριότητες για την εισαγωγή, εξήγηση και διάδοση του μηνύματος της σημασίας της Παγκόσμιας Ημέρας Χαλάλ στις περιοχές της. 

Επιπλέον, το World Halal Council ενθαρρύνει και υποστηρίζει άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς πιστοποίησης Halal για να οργανώσουν δραστηριότητες αυτήν την ημερομηνία.