ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της SMIIC AC η Lana MARASHDEH

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της SMIIC AC η Lana MARASHDEH

Τρίτη Συνάντηση της Διοίκησης του Συμβουλίου Διαπίστευσης SMIIC (AC) πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Αυγούστου 2019 στην İstanbul, Τουρκία.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την απαγγελία στίχων από το Άγιο Κοράνι και ακολούθησε η εναρκτήρια ομιλία του Γενικού Γραμματέα της SMIIC, κ. İhsan ÖVÜT.

Μέλη της Διοίκησης της SMIIC AC εξέλεξαν ομόφωνα την Eng. Lana MARASHDEH, Διευθύντριας Συστημάτων Διαπίστευσης και Τυποποίησης της Ιορδανίας - Μονάδας Διαπίστευσης (JAS-AU) ως Πρόεδρος της SMIIC AC

Η πρόεδρος της SMIIC AC ενημέρωσε λεπτομερώς τις αποφάσεις των 17 και 18 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της SMIIC σχετικά με την SMIIC AC.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τις συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της πρότασης που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SMIIC στην SMIIC AC και την αναθεώρηση του σχεδίου του SMIIC AC Terms of Reference (ToR).

Ως σημαντικό αποτέλεσμα της συνάντησης, μέλη της Διοίκησης της SMIIC AC αναθεώρησαν και ενέκριναν το σχέδιο ToR με συναίνεση που θα υποβληθεί στην τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της SMIIC.

Για τη μελέτη, την επανεξέταση και την ενσωμάτωση της πρότασης ιδρύθηκε ομάδα εργασίας για την μελέτη, την αναθεώρηση και την ενσωμάτωση της πρότασης και αποφασίστηκε η διεξαγωγή της 1ης συνόδου του TFG στις 2 Νοεμβρίου 2019 στο Μέκκα του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και αποφασίστηκε επίσης η 4η συνεδρίαση της διοίκησης της SMIIC Συμβουλίου για τη διαπίστευση στις 03-04 Φεβρουαρίου 2020 στο Ριάντ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες προς τη Γενική Γραμματεία της SMIIC για τη διοργάνωση και την επιτυχή διοργάνωση της συνάντησης.